Simon Periton Simon Periton The Edge of the World The Edge of the World
13 October - 20 November 2004 10月13日 - 2004年11月20日 35 Heddon Street W1 35 Heddon Street W1

Rudolf Stingel Rudolf Stingel
08 September - 09 October 2004 09月08日 - 2004年10月09日 35 Heddon Street W1 35 Heddon Street W1

Summer Show Summer Show group exhibition group exhibition
14 July – 21 August 2004 7月14日 - 2004年8月21日 35 Heddon Street W1 35 Heddon Street W1

David Korty David Korty
01 June - 03 July 2004 6月1日 - 2004年7月3日 35 Heddon Street W1 35 Heddon Street W1

Don Brown Don Brown
28 April - 29 May 2004 4月28日 - 2004年5月29日 35 Heddon Street W1 35 Heddon Street W1

Victoria Morton Victoria Morton curiosity action crowd curiosity action crowd
24 March - 24 April 2004 3月24日 - 2004年4月24日 35 Heddon Street W1 35 Heddon Street W1

Carl Andre Carl Andre BLACK WHITE CARBON TIN BLACK WHITE CARBON TIN
07 February - 20 March 2004 二月七日 - 2004年3月20日 35 Heddon Street W1 35 Heddon Street W1